• Kullanıcı Girişi
 • Yeni Kayıt(Öğrenci)

 • Öğrenci başvuru sürecini başlatmak için lütfen kayıt olunuz.

 • Yeni Kayıt(Akademik)

 • Başvuru sürecini başlatmak için lütfen kayıt olunuz.

 • Yeni Kayıt(Endüstri)

 • Başvuru sürecini başlatmak için lütfen kayıt olunuz.

 • Sık Sorulan Sorular
   • UHeM sunucularında hangi derleyiciler mevcut?
   • GCC Compiler, G++ CompilerIntel, C++ Compiler, Intel C Compiler

   • Projemden nasıl "hesaplama kaynakları hizmet alımı" talebinde bulunabilirim?
   • UHeM hesaplama kaynakları hizmet alımı için projenize (Tübitak vb. projeler için) ekleyebie...

   • Süresi dolan veya kaynak kullanım sınırına ulaşan projemi nasıl yenilerim?
   • Süresi dolan veya kaynak kullan...

Proje Başvuruları

UHeM Proje Başvuru Esasları
(v0.3, 15 Mayıs 2009)


1. Proje başlatma başvuruları, yenilenme başvuruları, kullanıcı ekleme/çıkarma gibi projenin idari işlemleri için UHeM sadece proje yürütücüsü ile görüşmelerde bulunacaktır.

2. Proje yürütücüleri genellikle akademik kurumlarda öğretim üyeleri (Yrd. Doç. Dr., Doç. Dr., Prof. Dr.), kamu araştırma kuruluşlarında ise uzman araştırıcı olmalıdır. Araştırma projeleri için başvuruda bulunmak isteyen doktora ya da yüksek lisans programında olan araştırıcılar, ancak tez danışmanlarının yürütücülüğünde ıslak imzalı proje başvurusu yaptıklarında başvuruları işleme konulacaktır. Bu nedenle, proje başvurusu proje yürütücüsü tarafından ıslak imzalı yapılmalıdır.

3. Projenin yürütülmesi esnasından kullanıcı kaynaklı doğabilecek tüm sorunlardan ve bunlardan kaynaklanan tüm hukuki süreçlerden proje yürütücüsü sorumludur.

4. Proje başvuru değerlendirmelerinde bir veya birden fazla kuruluş tarafından desteklenen araştırma projelerine öncelik verilecektir. Bunun sebebi bu tür projelerin UHeM tarafından desteklenmeden önce projenin başka bağımsız hakemlerce de değerlendirilmiş olmalarıdır.

5. Araştırma projesi UHeM'ce deskteklenen bir kullanıcı, aynı ya da benzer isimde başka bir proje başvurusu yaptığında başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır. Desteklenen projenin yeni bir çeşidi (varyasyonu) için kaynak yenileme başvurusu yapılması gerekmektedir.

6. Proje yenilemesi yapacak her araştırmacı (grup) bir önceki çalışmalarında kendilerine tahsis edilen kaynakları kullanarak gerçekleştirdikleri araştırma sonuçlarını rapor olarak hem elektronik kopya hem de basılı kopya olarak UHeM'e teslim etmeleri gerekmektedir. Yürütülen çalışmaların ara sonuçları ve/veya nihai sonuçları da olsa elde edilen veriler tablo, grafik, animasyon vb. görsel biçimde mutlaka rapora eklenmelidir.

7. Proje yenileme başvurularında, ilk proje kabulünde kullanılan kaynaklar ile elde edilen bilimsel sonuçların yayınlanmış olması ve bu yayınlarda UHeM yönetiminin bildirdiği şekilde merkezin ilgili yayınlarda referans verilmesi değerlendirmeye alınacaktır.

8. UHeM yönetimi, araştırmacılardan araştırma projelerinin kaynak kullanımının analizine yönelik ek belge, bilgi ve çıktı isteme hakkını saklı tutar.

9. UHeM yönetimi proje başvuru esaslarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Proje başvuru esaslarındaki yapılacak güncellemeler UHeM'in web sayfasından duyurulacaktır.

10. Başvuru işlemlerinin başlatılması için talep edilen belgeler:
 • Proje yürütücüsünün özgeçmişi (curriculum vitae)
 • Araştırma konusu özeti ·
 • Talep edilen kaynaklarla ilgili öngörü (Kaynak talebi gerekçesi) ·
 • Araştırma projesi işplanı ·
 • Araştırma projesine destek veren kurum bilgileri
11. Proje yenileme işlemlerinin başlatılması için talep edilen belgeler.
  ·
 • Projeye bir önceki dönemde ayrılan kaynaklar ile yapılan bilimsel çalışmaların sonuçlarının yayınlandığı bilimsel yayınların elektronik kopyaları. (Sözkonusu bilimsel yayınların atıf kısmında UHeM’nin talep ettiği biçimde yer alması gerekmektedir.) ·
 • Talep edilen kaynaklarla ilgili öngörü (Kaynak talebi gerekçesi. ·
 • Araştırma projesinin iş planı. ·
 • Araştırma projesine destek veren kurum bilgileri.