Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi (UHeM)

Öğrenci Araştırma Desteği Programı Kullanıcı Politikası

 1. UHeM bünyesinde bulunan sistemler “Öğrenci Araştırma Desteği Programı”  kapsamında metinde belirtilen ilkeler doğrultusunda kullanılabilir.
 2. Başvuruyu yapan kişi başvuru ile kullanım kurallarına uyacağını kabul eder.
 3. Hesabın kullanımı sırasında kullanıcı kaynaklı doğabilecek tüm sorunlardan ve bunlardan kaynaklanan tüm hukuki süreçlerden başvuru sahibi sorumludur.
 4. Başvuruda yer alan işlerin tümü, UHeM’de bulunan sistemlerin mimarisinde çalışabilir olmalıdır.
 5. Kullanıcı, kendi üzerlerine lisanslı yazılımları kullanabileceği gibi merkezin edindiği programları da lisans özelliklerine uygun olarak kullanabilir ve ticari amaçla herhangi bir kullanımda bulunmayacaklarını taahhüt ederler.
 6. Kullanıcı birden fazla proje başvurusunda bulunamaz ve kaynaklarını tamamen tüketmesi durumunda, proje kapanır. Yeni proje başvurusu, ancak danışman ile yapılacak akademik proje başvurusu durumunda sözkonusudur.
 7. Kullanıcı, UHeM kaynaklarını kullanarak hazırladığı bilimsel çıktılarda (tez, makale, bildiri, rapor gibi) UHeM’nin kullanıldığını açık bir şekilde belirtmelidir ve bu bilimsel çıktıları http://portal.uhem.itu.edu.tr adresindeki UHeM Proje Yönetim Sayfasına yüklemelidir.
 8. Yayınların teşekkür (“acknowledgement”) kısımlarında Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi’nin adı kullanılmalı ve kullanıcıya atanan hesap (grant) numarası bilgisi aşağıdaki örnekteki gibi yer almalıdır.

  Acknowledgements Computing resources used in this work were provided by the National Center for High Performance Computing of Turkey (UHeM) under grant number <grant number>.

  Teşekkür Bu çalışmada kullanılan hesaplama kaynakları Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi'nin (UHeM), <grant number> numaralı desteğiyle, sağlanmıştır.

 9. Sistem yöneticisi, ilgili sistemin kural dışı kullanımının tespiti halinde kullanıcıyı sistemlerden çıkartma, erişimlerini kısıtlama, çalıştırdıkları işleri sonlandırma hakkına sahiptir. Kullanıcının bilgi istemesi halinde sistem yöneticisi konu hakkında bilgi verebilir.
 10. Kullanıcının sistemde çalışan diğer kullanıcıların sayısal ortamdaki bilgilerine izinsiz ulaşılmaya çalışması, izinsiz kullanması ve çalışmalarını engelleyecek yönde herhangi bir girişimin tespit edilmesi halinde kullanıcının sistemlere erişimi durdurulur.
 11. Kullanıcıların işlerini engelleyebilecek her türlü planlı sistem çalışması sistem yöneticisi tarafından kullanıcılara önceden duyurulur.
 12. Planlanmamış kaynak kesintilerinden proje gidişini etkilemesi durumunda UHeM'in hiçbir sorumluluğu yoktur.
 13. Sistemlerdeki herhangi bir sorundan dolayı kullanıcılara ait herhangi bir bilginin kaybından merkez sorumlu tutulamaz. Her türlü bilginin yedeklenmesinden öncelikle kullanıcı sorumludur.
 14. Başvuru formunda belirtilmeyen ve değerlendirme komisyonu tarafından kullanımı onaylanmamış̧ veya UHeM’nin veya kullanıcının uygun kullanım lisansı olmayan yazılımlar, sistem üzerinde kullanılamaz. Kullanıcının bilgi güvenliği/gizliliği öncelikli olduğundan kullanıcı dizinleri bu amaçla denetlenmeyecektir. Kullanıcı kendisine ait dizinlerdeki tüm yazılım, veri ve diğer içerikten sorumludur. Merkez yönetimi kullanıcının yazılımlarından doğacak her türlü hukuki sorumluluktan muaftır.
 15. Sistemde kurulu olan ticari yazılımlar, eğer herhangi bir lisans sınırlaması yoksa, akademik kullanım için tüm kullanıcıların erişimine açık olabilir.
 16. Sistem yönetimi, yazılım kullanımı ve geliştirilmesi konusunda destek vermekle sorumlu değildir.
 17. Kullanıcının ihtiyaç duyduğu kütüphane ve yazılımların eğer birden çok kullanıcıya hizmet vermeyecekse, kullanıcıların ev dizinlerine kurulması şeklinde yönlendirme yapılabilir. Ancak ev dizinlerine kurulacak hertürlü kütüphane ve yazılım sistem yönetimine bildirilmeli ve yönetimin uygun görmesi durumunda kullanıcı ihtiyaç̧ duyduğu bu yazılımları kullanabilir.
 18. UHeM sistemlerinde iş çalıştırabilmesi için kuyruk sistemi kullanılması zorunludur. UHeM yönetimi kullanıcıların üye oldukları kuyrukların önceliklerini sistem yoğunluğuna göre değiştirilmek hakkına sahiptir.
 19. UHeM sistemlerinde kullanıcıların etkileşimli (ing. interactive) iş yapma süresi idarece belirlenen süre(1 yıl) ile sınırlıdır.
 20. Çalışma süresi dolan veya tahsis edilen kaynaklarını bitiren kullanıcının sisteme iş vermesi engellenir.
 21. Kullanıcı kaynaklarının bitmemesi halinde proje süresi, sistemimiz tarafından 1 yıl daha uzatılmaktadır.
 22. Öğrenci projeleri için kaynak talebi sözkonusu değildir. UHeM tarafından öğrenciler için atanacak kaynak miktarı, lisans projeleri için 10000 işlemci-saat, 10 GB veri depolama alanı, yüksek lisans projeleri için 40000 işlemci-saat, 40 GB veri depolama alanı, doktora projeleri için 80000 işlemci-saat, 80 GB veri depolama alanı olarak belirlenmiştir.
 23. Kullanım süresi dolmuş kullanıcının verileri, süre bitiminden 3 ay sonrasına kadar UHeM sistemlerinde saklanır, daha sonra silinir.
 24. Tahsis edilen işlemci kaynağı ve ev dizinlerinin tutulduğu AKDENIZ disk sistemleri için 2 seviyeli bir kota mekanizması işlemektedir. Eğer tahsis edilen işlemci kaynağı biter veya AKDENIZ disk miktarı aşılırsa kullanıcının sisteme iş vermesi engellenir.
 25. RunSpace(RS) disk sistemlerinde ise kota kontrol mekanizması uygulanmamakta olup, dosya yaşlandırma uygulaması yapılmaktadır. 30 günden eski dosyalar otomatik olarak silinmektedir. Kullanıcıların RunSpace disk sistemlerinde ürettiği veriyi üretildikten sonra 30 gün içinde AKDENIZ disk sistemlerindeki proje ev dizinlerine taşımaları gerekmektedir.